Skip to content
ALI_9370

Andreea Plăian

Andreea Plăian este specializată în domeniul dreptului administrativ, al achizițiilor publice și a dreptului civil. Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Balyai” din Cluj-Napoca, Andreea și-a aprofundat cunoștințele în materie, urmând studiile masterale la specializarea „Dreptul european și dreptul național al afacerilor” din cadrul Universității „Babeș-Balyai” din Cluj-Napoca. Datorită pasiunii pe care aceasta o manifestă față de dreptul achizițiilor publice, Andreea Plăian a analizat caracteristicile contractelor de achiziție publică prin raportare la elementele de noutate şi de specificitate ale acestora, realizând o Lucrare de disertație intitulată „Nulitatea contractului de achiziție publică. Soluțiile instanței”.

Vorbitoare de engleză și franceză, Andreea Plăian se evidențiază printr-o pregătire teoretică temeinică care îi permite să analizeze toate problemele atât din perspectiva legislației interne, cât și din perspectiva dreptului comparat, a dreptului internațional și a implicațiilor pe care hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului le pot avea.

Cu perseverenţă şi devotament, Andreea Plăian este un aliat de încredere pentru rezolvarea diverselor probleme de natură civilă sau administrativă, inclusiv asistarea și reprezentarea clientului atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața organelor jurisdicționale, cum ar fi Consiliul Național de Soluționare de Contestațiilor (CNSC) în materia achizițiilor publice. Având în vedere specificul fiecărei situaţii, Andreea Plăian propune fiecărui client o strategie care să aibă în prim plan interesul acestuia şi care să fie în consonanţă cu orientările jurisprudenţiale naţionale și comunitare.

andreea.plaian@iordachescu-law.ro
+40 264 450 124