Skip to content

CEDO și CJUE

  • Drepturile omului (CEDO)
  • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi privitor la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei;
  • Redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile ulterioare sesizarii Curţii cu o plângere, precum: comunicările cu Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului; susţinerea orală a acţiunii în faţa instanţei europene;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strabourg;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în negocierea unui acord cu statul pârât;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în orice altă procedură internă care ar decurge dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului).

  • Dreptul Uniunii Europene(CJUE)
  • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la dreptul Uniunii Europene, precum şi cu privire la competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
  • Acordarea de asistenţă juridică în procedura chestiunilor prejudiciale;