Skip to content

Contencios administrativ şi fiscal

 • Consultanţă privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative;
 • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ;
 • Consultanţă şi reprezentare în cadrul procedurilor legate de concesiuni;
 • Acordarea de consultanţă privind legislaţia vamală, taxe şi impozite, TVA, accize, impozitul pe profit şi pe venit aplicat rezidenţilor români sau străini;
 • Consultanţă de specialitate în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală;
 • Consultanţă privind acordarea de finanţări;
 • Reprezentare în faţa autorităţilor fiscale din România şi asistenţă în cazul disputelor cu aceste autorităţi;
 • Consultanţă cu privire la facilităţile acordate investiţiilor străine şi mecanismele de aplicare;
 • Reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor de contencios fiscal.