Skip to content

Drept financiar-bancar

 • Asistenţă juridică privind procedurile şi condiţiile de autorizare în cazul în cazul instituţiilor de credit, precum şi în cazul instituţiilor financiare nebancare (IFN);
 • Acordarea de consultanţă privind activitatea bancară;
 • Redactarea de contracte bancare;
 • Adaptarea contractelor bancare la modificările legislative în materie;
 • Consultanţă de specialitate în activitatea curentă specifică societăţilor de leasing;
 • Structurarea, implementarea şi înregistrarea garanţiilor instituite în favoarea băncilor;
 • Consultanţă şi reprezentare privind situaţiile juridice generate de raporturile bancă-clienţi;
 • Asistenţă juridică în procesul de lansare de noi produse și servicii;
 • Asistenţă cu ocazia implementării unor acte normative noi în domeniu;
 • Reprezentare în proceduri de conciliere;
 • Asistenţă juridică cu ocazia recuperării creanţelor de la debitorii rău-platnici;
 • Consultanţă cu privire la oportunitatea unor tranzacţii financiare.