Skip to content

Drept privat cu elemente de extraneitate

  • Acordarea de consultanţă privind statutul, drepturile şi obligaţiilor cetăţenilor străini;
  • Asistenţă în cadrul procedurilor de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţe externe;
  • Consultanţă privind implicaţiile chestiunilor juridice cu elemente de extraneitate;
  • Consultanţă privind convenţiile internaţionale şi aria de aplicabilitate a acestora în România;
  • Acordarea de asistenţă în cadrul procedurilor generate de aplicabilitatea contractelor încheiate în străinătate;
  • Consultanţă cu privire la activitatea societăţilor comerciale străine pe teritoriul României, precum şi la activitatea societăţilor comerciale române în strainătate;
  • Reprezentare în faţa organelor de arbitraj internaţional.