Skip to content
ALI_2023

Dumitru Balea

Dumitru Balea este licențiat al Facultății de Drept din Universitatea Babeș-Bolyai, unde a urmat și cursurile masterului „Dreptul european și național al afacerilor.” Activitatea sa academică este continuată actualmente prin studiile doctorale pe care le urmează la aceeași instituție de învățământ, precum și prin colaborarea didactică cu Facultatea de Drept, îndrumând studenții în cadrul seminarelor de drept civil. Cercetării sale i-a fost recunoscută însemnătatea științifică prin invitația de a publica articole de specialitate în Revista Română de Dreptul Afacerilor și Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Iurisprudentia.

Cunoștințele teoretice solide obținute prin cercetare, participare la conferințe și programe de studii în străinătate sunt îmbinate cu perseverența, curiozitatea și prudența ce îl caracterizează, pentru a desluși soluțiile celor mai incitante probleme juridice.

Dumitru Balea este un avocat pledant, cu dreptul de a fi ascultat de instanțele române de orice grad. Cum specializarea sa acoperă părți extinse din dreptul civil, adică obligațiile, contractele și succesiunile, Dumitru Balea este la dispoziția clienților pentru consultanță și asistență în diverse alte ramuri ale dreptului privat care se completează cu regulile dreptului civil.

dumitru.balea@iordachescu-law.ro
+40 264 450 124