Drept financiar-bancar

 • Asistenţă juridică privind procedurile şi condiţiile de autorizare în cazul în cazul instituţiilor de credit, precum şi în cazul instituţiilor financiare nebancare (IFN)
 • Acordarea de consultanţă privind activitatea bancară
 • Redactarea de contracte bancare
 • Adaptarea contractelor bancare la modificările legislative în materie
 • Consultanţă de specialitate în activitatea curentă specifică societăţilor de leasing
 • Structurarea, implementarea şi înregistrarea garanţiilor instituite în favoarea băncilor
 • Consultanţă şi reprezentare privind situaţiile juridice generate de raporturile bancă-clienţi
 • Asistenţă juridică în procesul de lansare de noi produse si servicii
 • Asistenţă cu ocazia implementării unor acte normative noi in domeniu
 • Reprezentare în proceduri de conciliere
 • Asistenţă juridică cu ocazia recuperării creanţelor de la debitorii rău-platnici
 • Consultanţă cu privire la oportunitatea unor tranzacţii financiare