Skip to content
37faa663-5673-49f9-9ffa-d1f40234fbe2

Livia Roman

Livia Roman și-a construit o carieră bazată pe o excelentă cunoaștere teoretică și practică a dreptului fiscal și administrativ, precum și a dispozițiilor procedurale civile și fiscale ce reprezintă „trusa de operație” indispensabilă pentru a reprezenta cu succes interesele clienților. Livia stăpânește remarcabil normele europene și jurisprudența Curții de Justiție de la Luxemburg cu impact major în domeniul fiscalității, reușind să obțină în instanță, în numeroase rânduri, aplicarea lor prioritară față de dispozițiile contrare din dreptul intern.

Cu atenție și rigoare, Livia asistă, în limba română ori în limba engleză, oameni și companii în relația cu autoritățile fiscale, oferindu-le consultanța necesară pentru a-și desfășura activitatea în deplină legalitate și a minimiza riscurile inerente oricărui business, inclusiv prin prezentarea posibilităților de a accesa eșalonări pentru datoriile la bugetul de stat. De asemenea, Livia reprezintă contribuabilii în fața instanțelor de contencios fiscal din întreaga țară în dosare extrem de complexe. În echipa Iordăchescu & Asociații, Livia a gestionat cazuri dificile, în care argumentele aduse în fața instanței au fost confirmate de judecători în toate fazele procesuale, fond, recurs ori executare silită.

Pasionată de domeniul său de activitate, Livia Roman este adesea invitată la emisiuni televizate despre problemele fiscale de actualitate cu care se confruntă societatea și a publicat articole consistente în reviste juridice de fiscalitate, singură și împreună cu renumiți practicieni ai acestei ramuri. De altfel, pregătirea ei academică deosebită a fost remarcată din prima clipă, când, după absolvirea Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, ea a obținut cea mai mare notă din județul Cluj la examenul de admitere în barou.

livia.roman@iordachescu-law.ro
+40 264 450 124