Skip to content

Piața de capital

  • Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie;
  • Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare;
  • Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare / modalităţi alternative;
  • Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate;
  • Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital.