Piața de capital

  • Acordarea de consultanţă cu privire la legislaţia în materie
  • Consultanţă privind admiterea sau retragerea pe/de pe o piaţă reglementată ori sistem alternativ de tranzacţionare de acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare
  • Consultanţă cu privire la cumpărarea de instrumente financiare / modalităţi alternative
  • Consultanţă cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate
  • Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital