Skip to content

Proprietate intelectuală

  • Negocierea/redactarea de contracte de editare, reprezentare teatrală sau execuţie muzicală, reproducere a unei opere de artă;
  • Asistenţă în vederea cesionării drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor literare, artistice sau stiinţifice, precum şi de creaţie intelectuală;
  • Asistenţă în cazul programelor de calculator – reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial; operaţiuni privind traducerea, adaptarea, precum şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator; operaţiuni privind distribuirea şi închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator;
  • Înscrierea denumirilor şi mărcilor la organele competente.