Skip to content

Achiziții publice

  • Consultanţă cu privire la respectarea legislaţiei române şi europene în materie;
  • Asistenţă cu ocazia elaborării documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă;
  • Redactarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire;
  • Verificarea eligibilităţii ofertantilor;
  • Asistenţă cu ocazia elaborării ofertelor de către operatorii economici;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale derulate în faţa CNSC;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/încheierea/executarea/încetarea contractelor de achiziţie publică;
  • Negocierea/redactarea contractelor de achiziţie publică;
  • Asistenţă în vederea implementării contractelor de achiziţie publică;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în cadrul procedurilor de achiziţie publică demarate în vederea atribuirii contractelor sectoriale.