Dreptul familiei

  • Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
  • Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare
  • Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.
  • Redactarea si susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale
  • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
  • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice