Privatizare

  • Asistarea clienţilor în etapele prealabile iniţierii procedurilor de privatizare
  • Pregătirea documentelor de participare la procedurile de privatizare
  • Asistarea/ reprezentarea clienţilor în cadrul negocierilor privind condiţiile de implementare a tranzacţiei
  • Asistenţă, consultanţă şi reprezentare în procesul de post-privatizare
  • Asistenţă şi consultanţă în procedurile de închidere/încetare a monitorizării procedurilor de privatizare