Skip to content

Dreptul muncii

  • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă;
  • Redactare regulamente de ordine interioară, fişe de post;
  • Medierea conflictelor de muncă;
  • Contestarea sancţiunilor disciplinare;
  • Acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor;
  • Consultanţă juridică privind ransferul angajaţilor în urma reorganizării, transferului afacerii, preluării şi privatizării;
  • Consultanţă privind desfacerea contractelor individuale de muncă;
  • Consultanţă şi reprezentare privind acordarea drepturilor de asigurări sociale.