Skip to content

Drept civil

  • Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
  • Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
  • Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.
  • Redactarea si susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;
  • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
  • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice;