Skip to content

Energie și resurse naturale

  • Consiliere cu privire la dispoziţiile legale incidente în materie;
  • Asistenţă cu ocazia negocierii/redactării/interpretării contractelor din domeniul energie electrică, petrol, combustibili şi gaze;
  • Asistenţă juridică pe parcursul derulării proiectelor de investiţii în domeniul energetic;
  • Reprezentare în relaţia cu autorităţile de reglementare din domeniile relevante;
  • Asistenţă juridică în proiectele de construcţie a unor obiective noi şi în proiectele de reabilitare/modernizare/reconversie a obiectivelor existente;
  • Redactarea de rapoarte de consultanţă pentru procesele de privatizare/achiziţie publică/fuziune întreprinse în acest domeniu;
  • Consultanţă în domeniul sistemelor de cogenerare;
  • Reprezentare în cadrul litigiilor în acest domeniu.