Achiziții publice

  • Consultanţă cu privire la respectarea legislaţiei române şi europene în materie
  • Asistenţă cu ocazia elaborării documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă
  • Redactarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire
  • Verificarea eligibilităţii ofertantilor
  • Asistenţă cu ocazia elaborării ofertelor de către operatorii economici
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale derulate în faţa CNSC
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/încheierea/executarea/încetarea contractelor de achiziţie publică
  • Negocierea/redactarea contractelor de achiziţie publică
  • Asistenţă în vederea implementării contractelor de achiziţie publică
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în cadrul procedurilor de achiziţie publică demarate în vederea atribuirii contractelor sectoriale