Insolvență

  • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea în instanţă în cadrul procedurilor de reorganizare şi faliment atât a creditorilor, cât şi a debitorilor
  • Elaborarea de strategii în vederea evitării stării de insolvenţă