Skip to content
IMG_6069

Ioana Aniţulesei

Ioana Anițulesei este specializată în domeniul dreptului penal și procesual penal, iar prin studiile efectuate și prin experiența acumulată vizavi de dreptul comparat, aceasta îşi propune să promoveze o abordare internațională asupra acestei ramuri de drept. Este o perspectivă care s-a dovedit a fi câștigătoare într-un sistem de drept în care deciziile instanțelor interne sunt adesea contrazise de hotărârile instanțelor europene, în virtutea tratatelor la care statul român a aderat.

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Ioana și-a completat formarea academică prin absolvirea studiilor masterale în „Științe penale și criminalistică” la aceeași instituție de învățământ. După absolvire, Ioana Anițulesei a continuat să studieze și să aprofundeze domeniul în care practică, articolele sale fiind acceptate spre publicare în reviste de referință din literatura de specialitate.

Articole relevante publicate:

1. Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?, în Revista Caiete de Drept penal nr. 2/2018

2. Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale – între limitele flexibilității și rigidității legii, în Revista Caiete de Drept penal nr. 2/2019

3. Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alin. (3) din Codul de procedură penală, în Revista Penalmente Relevant nr. 1/2021

4. Succinte considerații privind implicarea UTAI în activitățile desfășurate în cursul fazei de urmărire penală, în Revista Dreptul nr. 6/2021

5. Infracțiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri – deținerea de droguri pentru propriul consum, fără drept. Tempoul constituționalității sau neconstituționalității în apogeul unei ere, în Caiete de drept penal nr. 1/2021

6. Considerații succinte privind Decizia nr. 26/2021 a Curții Constituționale referitoare la constituționalitatea dispozițiilor cuprinse în art. 4881 alin. (2) din Codul de procedură penală – Contestația privind durata procesului penal, în Revista Română de Drept Constituțional nr. 2/2020

7. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice. Aspecte teoretice și practice, în Caiete de drept penal nr. 1/2022

Participare la conferințe, cursuri online:

  • Școli de expertiză grafică și grafologică, Oradea, 27 – 28 aprilie 2018;
  • Conferința Internațională Patrimonium V – Combaterea Criminalității împotriva patrimoniului cultural – de la legislație la practică, Albă-Iulia, 23 – 24 mai 2018;
  • Internațional Conference on Confiscation of Criminal Assets: European and Național Perspectives, 27     iunie 2018, Cluj-Napoca;
  • Statement of Accomplishment, course Pharmaceuticals crime and the MEDICRIME Convention, Council of Europe HELP Programme, 28 iunie 2021.

+40 741 522 363
ioana.anitulesei@iordachescu-law.ro